THÔNG BÁO V/v sử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ từ Chương trình Rap Việt

Chúng tôi, CÔNG TY CỔ PHẦN VIE SHOP, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hiện nay được CÔNG TY CỔ PHẦN VIE CHANNEL, nhà sản xuất Chương trình Rap Việt, và các nghệ sĩ tham gia Chương trình Rap Việt cấp phép độc quyền việc sử dụng logo cùng tất cả hình ảnh có có liên quan đến chương trình Chương trình Rap Việt, tên và hình ảnh của nghệ sĩ tham gia Chương trình Rap Việt (sau đây gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trong Chương Trình Rap Việt”) để kinh doanh các sản phẩm chính hãng của Chương trình Rap Việt tại website: http://vieshop.vn

THÔNG BÁO - V/v sử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ từ Chương trình Rap Việt

 

VieSHOP.vn - Website chính thức bán Merchandise có bản quyền duy nhất của DatVietVAC

Hotline: 1900 588804 | hotro@vieshop.vn | /VieShopDatVietVAC